TRÜKISED


Kujundame ja küljendame trükiseid – katalooge, voldikuid, bännereid, kleebiseid, koostame trükimakette. Viime läbi keelekorrektuure ja tõlkeid ning valmistame failid trükiks.