top of page

Meediaplaneerimine - nii see käib

Meediaplaneerimine võib olla paras väljakutse, sest arvesse tuleb võtta mitmeid erinevaid tegureid. Meediastrateegia ja meediaplaani koostamine on üksikasjalik protsess, mis nõuab sihtrühma harjumuste, vajaduste ja kliendi eesmärkide arvestamist.


Agentuur Starhead aitab meediaplaneerimisega. Aitame otsustada, kus, millal, kuidas ja millises mahus oma kampaaniat reklaamida. Kasutame laias valikus võimalusi bränditeadlikkuse suurendamiseks, müügivihjete loomiseks või konversioonide suurendamiseks, et aidata teie organisatsioonil kasvada ning ärieesmärke saavutada.


Meediaplaneerimisel jagatakse reklaamieelarve ja - ressursid erinevate kanalite vahel, nagu veebiportaalid, Google, Facebook, Instagram jt. platvormid ning offline kanalid nagu trükimeedia, välimeedia, raadio, TV jne.


Et potentsiaalseid kliente kaasata, tuleb edastada õige sõnum, õigel ajal ja õiges kanalis. Meie aitame otsustada milline on see õige tee ja koostame efektiivse meediaplaani, mis on suunatud kindlale sihtrühmale ja sobib teie turunduseelarvega.


Töö erinevate meediakanalite ja -platvormidega ning nendega pikaajaliste suhete loomine võimaldab meil pakkuda teile efektiivset Meedia Mix`i. Koostame teile meediastrateegia, hinnates erinevaid uuringuandmeid ja tõhususe aspekte.


Oleme kõikide platvormide teabekeskus, mis võimaldab teil kasutada mitut meediavormi ja andmepõhist meediaplaani. See aitab optimeerida kampaaniaid ja sõnumeid ning ühtlustada kampaania monitooringuprotsessi.


Teie ärieesmärgid on kõige olulisemad, meie ülesanne on toetada teie lühi- ja pikaajalisi kasvueesmärke ning parandada ROI-d ehk investeeringutasuvust.


Meedia ost järgneb meediaplaneerimisele, ostame teie jaoks reklaamipinda erinevates kanalites ja platvormidel. Meie ülesanne on hinnata platvormide formaate ja tasusid, et need vastaksid kokkulepitud meediaplaanile ja teie eelarvele. Hoolitseme reklaammaterjalide õigeagse valmimise eest ning toimetame need kanalitele õigeaegselt, veendudes, et need vastaksid tehnilistele nõuetele ja jälgime kampaaniate plaanikohast elluviimist.
5 views
bottom of page