MEEDIASTRATEEGIAD


Meediastrateegia on mahuka meediakampaania aluseks. Lähtudes kliendi soovidest määratleme eesmärgid ja loome arhitektuuri tervikliku Omni-Channel kampaania teostuseks.